Naturalnie między posiłkami

eZERKI a nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia

W dniu 26/07/2016 Minister Zdrowia podpisał nowe Rozporządzenie w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach.

Jest to nowela takiegoż samego rozporządzenia z sierpnia roku ubiegłego.

Pełny tekst znajdziecie tutaj: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12285304/katalog/12352564#12352564

Oczywiście wszystkie przekąski w MARCE eZERKI spałniają wszystkie normy zawarte w tym Rozporządzeniu i to nawet w bardzo do;nych granicach zalecanych! Zatem… do ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU w szkolnych sklepikach, stołówkach, bufetach i w maszynach sprzedających!

Udostępni:

Więcej nowości

Dystrybucja w Szczecinie

Zapraszamy do naszego nowego Dystrybutora w Szczecinie – Firma EKO WYSPA Produkty ekologiczne https://eko-wyspa.pl/